Sobota, Listopad 17

Archiv pro štítek: vver-1200

Reakce maďarské vlády na článek Financial Times o zablokování projektu rozšíření JE Pakš

Reakce maďarské vlády na článek Financial Times o zablokování projektu rozšíření JE Pakš

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Včera vydal britský deník Financial Times zprávu o tom, že Evropská komise zablokovala dohodu Maďarska s Ruskem o výstavbě dvou nových jaderných bloků v jaderné elektrárně Pakš. Maďarská vláda dnes vydala prohlášení uvádějící informace na pravou míru.   V původní zprávy se píše, že dohoda, která má zvýšit napětí mezi Kremlem a Bruselem, byla zablokována ze strany EURATOMu. Uvádíme překlad části zprávy vztahující se k údajnému zablokování projektu: "Po několik týdnů bylo vzneseno mnoho argumentů týkajících se dohod o technické stránce projektu, financování a dodávkách jaderného paliva, které byly uzavřeny se společnostmi patřícími do koncernu Rosatom. Veškeré smlouvy o dodávkách jaderného paliva do členských zemí Evropské unie musí být schváleny společenstvím EURATOM, kter
Fotografie: Druhý blok Leningradské JE-II roste do výšky

Fotografie: Druhý blok Leningradské JE-II roste do výšky

Aktuálně, Fotografie, Nové bloky ve světě
Na druhém bloku jaderné elektrárny Leningrad II byla úspěšně dokončena montáž dalšího prstence vnitřního kontejnmentu. Druhý ze tří prstenců byl smontován z 12 dílů v sousedství reaktorové budovy a poté byl tento 167 tun těžký díl zvednut do výšky a spuštěn na určené místo pomocí jednoho z nejvýkonnějších jeřábů společnosti Liebherr. Nyní stavební dělníci svaří spoje spodního a středního prstence. Po dokončení spojování ocelových konstrukcí bude přistoupeno k dalšímu vyztužení kontejnmentu a k betonování jeho stěn. Třetí prstenec bude stejným způsobem smontován a přemístěn na prozatímní vrchol kontejnmentu. Podle plánu by válcová část kontejnmentu měla být dokončena ve třetím čtvrtletí roku 2015 a poté bude kontejnment uzavřen kupolí. V Leningradské lokalitě jsou provozovány čtyř
Ministerstvo životního prostředí Turecka schválilo Zprávu o vlivu projektu JE Akkuyu na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí Turecka schválilo Zprávu o vlivu projektu JE Akkuyu na životní prostředí

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Speciální výbor Ministerstva životního prostředí a územního plánování Turecka koncem listopadu r. 2014 dokončil posuzování zprávy o vlivu projektu první turecké jaderné elektrárny Akkuyu na životní prostředí. Výbor schválil zprávu a předal ji ministrovi k podpisu. Součástí dokumentu, jenž má rozsah 5,5 tisíc stránek, je obecný popis projektu a objasnění jeho cílů, odůvodnění výběru lokality výstavby JE, sociálně-ekonomické dopady projektu, charakteristika fyzického, biologického a sociálně-ekonomického prostředí, v němž je projekt realizován i faktografické údaje o využití přírodních zdrojů. Kromě toho zpráva obsahuje záznamy o seismické aktivitě v oblasti výstavby jaderné elektrárny, teplotě mořské vody, zpracování odpadů, sousedství JE se zemědělsky využívanými plochami, údaje o s
Bylo zahájeno betonování kontejnmentu prvního bloku Běloruské JE

Bylo zahájeno betonování kontejnmentu prvního bloku Běloruské JE

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Neuběhlo příliš mnoho času od dokončení základů prvního bloku Běloruské jaderné elektrárny (také známa jako Ostrovecká) a zahájení nadzemních stavebních prací, když 29. srpna položili stavební dělníci první výztuhy pro betonování vnitřního kontejnmentu. Vozy s betonem začaly 6. listopadu plnit betonem bednění prvního prstence kontejnmentu, který bude vysoký 4 metry. Kromě toho proběhla na tomto staveništi také montáž těžkotonážního jeřábu Liebherr, který bude provádět přemisťování nejtěžších komponent, jako je např. lapač taveniny a parogenerátory. Stejný jeřáb o nosnosti 750 tun byl použit i při výstavbě Leningradské JE-II. Zdroj: Rosatom
Fennovoima žádá o povolení změny v projektu jaderné elektrárny Hanhikivi

Fennovoima žádá o povolení změny v projektu jaderné elektrárny Hanhikivi

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Fennovoima požádala finskou vládu o povolení ke stavbě jaderné elektrárny podle ruského projektu. Místo pro jadernou elektrárnu Hanhikivi se nachází u obce Pyhajöki. Fennovoima byla zřízena v roce 2007 finskou skupinou Voimaosakeyhtiö, sdružující průmyslové a energetické podniky. V roce 2010 získala povolení k výstavbě nové jaderné elektrárny o výkonu 1500 až 2500 MW. Fennovoima v této době zvažovala jako potenciální kandidáty francouzské reaktory EPR a SWR-1000 a reaktor ABWR japonské Toshiby. Nedávno se však rozhodla pro ruský projekt AES-2006 s reaktorem o výkonu 1200 megawattů, což nyní znamená, že Fennovoima musí podat novou žádost o úpravu stávajícího povolení z roku 2010 pro nižší výkon elektrárny a jinou technologii. Změna projektu však ještě musí projít finskou politikou
Společnost Fennovoima odeslala ministerstvu práce a ekonomiky Finska hodnocení dopadu projektu výstavby JE Hanhikivi-1 na životní prostředí

Společnost Fennovoima odeslala ministerstvu práce a ekonomiky Finska hodnocení dopadu projektu výstavby JE Hanhikivi-1 na životní prostředí

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Finská energetická společnost Fennovoima oznámila, že odeslala ministerstvu práce a ekonomiky Finska zprávu hodnotící dopad projektu výstavby jaderné elektrárny Hanhikivi-1 na životní prostředí. Analýza dopadu na životní prostředí byla vypracována v souladu s kritérii finského zákonodárství. Jak Fennovoima informovala již na konci loňského roku, akciová společnost Rusatom Overseas (patřící do struktur ruské státní korporace Rosatom) a Fennovoima podepsaly kontrakt na výstavbu této jaderné elektrárny. Elektrárna má stát nedaleko města Pyhäjoki, ležícím na západním pobřeží Finska. Společně s kontraktem na výstavbu energetického bloku byla uzavřena smlouva s ruskou akciovou společností TVEL na dodávky paliva. Jednání se vedla také o kontraktu, týkajícího se kapitálového vstupu Rusatom
Maďaři se dohodli na financování nových bloků elektrárny Paks

Maďaři se dohodli na financování nových bloků elektrárny Paks

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Maďarsko uzavře s Ruskem dohodu, která zajistí dostatek financí pro stavbu dvou nových bloků v jaderné elektrárně Paks, jediné v této zemi. O tom, že Rosatom nové bloky postaví, se rozhodlo v lednu. Mihaly Varga, maďarský ministr národního hospodářství, ve středu oznámil, že Rusko souhlasilo s úvěrem v hodnotě 10 miliard euro na výstavbu reaktorů. Půjčka pokryje 80% nákladů projektu, uvedl Varga, zbytek pokryje státní rozpočet. Maďarsko má tento úvěr, jehož přesná hodnota závisí na aktuálním kurzu, splácet více než 21 let, začne asi půl roku po zisku provozní licence pro nové bloky. Úroková míra v prvních jedenácti letech bude činit 4,0 %, v dalším období se zvýší na 4,5% a skončí na hodnotě 4,9%. Varga dále řekl: „Podařilo se nám uzavřít dohodu, která je výhodná pro ruskou i maď
Společnosti korporace Rosatom podepsaly balík dohod o stavbě Jaderné elektrárny Hanhikivi 1

Společnosti korporace Rosatom podepsaly balík dohod o stavbě Jaderné elektrárny Hanhikivi 1

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Dne 21. prosince 2013 v Helsinkách společnosti spadající pod Státní korporaci pro jadernou energii Rosatom podepsaly s finskými partnery balík dokumentů o třech klíčových směrech spolupráce, jejichž cílem je realizace projektu výstavby Jaderné elektrárny Hanhikivi ve Finsku s využitím ruských technologií. Konkrétně se jednalo o dohodu mezi společnostmi VSF a Rusatom Overseas vymezující podmínky odpovědnosti a poměry podílů v projektu. Podle dokumentu se Rusatom Overseas stane akcionářem společnosti Fennovoima s účastnickým podílem 34 %. Druhý dokument podepsali zástupci vedení společností Fennovoima a Rusatom Overseas. Jde o kontrakt na vybudování jaderné elektrárny, v němž jsou zakotveny povinnosti stran při výstavbě JE a její podmínky. Dále byla podepsána dohoda mezi společnostmi Fe

Smlouva o výstavbě JE Hanhikivi bude uzavřena do konce tohoto roku

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Společnosti Fennovoima a Rusatom Overseas se zaměřily na to, aby koncem roku 2013 došlo k uzavření investičního rozhodnutí a zakázky na výstavbu nové finské jaderné elektrárny v lokalitě Hanhikivi. Tyto dvě společnosti oznámily, že mají v plánu schválit podrobný rozvrh projektu, financování a plány na to, že Rosatom převezme 34% podíl ve společnosti Fennovoima ve chvíli, kdy bude kontrakt uzavřen. Fennovoima byla založena v roce 2007, aby postavila novou jadernou elektrárnu ve Finsku. Poté, co v roce 2012 německý E-ON prodal svůj 34% podíl ve společnosti Fennovoima, je plně vlastněna konsorciem Voimaosakeyhtiö SF, které se skládá ze 60 finských společností. Dříve než může být smlouva uzavřena, musí se místní uživatelé a dodavatelé elektřiny, kteří tvoří finské vlastníky společnos

i-RU.CZ: Rosatom staví jaderné elektrárny podle plánu nebo s časovým předstihem

Aktuálně, Nové bloky ve světě
První energoblok druhé řady Novovoroněžské JE bude uveden do provozu podle plánu, tedy koncem roku 2014. Oznámil to generální ředitel ruské Státní korporace pro jadernou energii Rosatom Sergej Kirijenko, po návštěvě elektrárny. Na Novovoroněžské JE se staví dva bloky s reaktorovým zařízením VVER 1200, což je zdokonalená modifikace, kterou česko-ruské konsorcium nabízí v tendru na dostavbu JE Temelín. Sergej Кirijenko při hodnocení průběhu výstavby prvního bloku druhé řady Novovoroněžské JE zdůraznil, že jde o pilotní blok projektu AES-2006, na němž byla aplikována řada nejmodernějších technologií. Projekt se řadí ke generaci 3+. Vyniká zejména vysokou ekonomickou efektivitou a optimálním spojením aktivních a pasivních bezpečnostních systémů. Reaktory VVER generace 3+ jsou scho