Pátek, Duben 26

Archiv pro štítek: rychlý reaktor

Japonsko pokračuje ve vývoji rychlých reaktorů bez experimentálního reaktoru Monju

Japonsko pokračuje ve vývoji rychlých reaktorů bez experimentálního reaktoru Monju

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Japonské fórum Japan Atomic Industrial Forum (Jaif) uvedlo, že Japonsko zřizuje výbor pro vývoj rychlých reaktorů, který bude mít za úkol dokončit do konce roku politiku dalšího pokračování výzkumu a provést „základní revizi“ programu prototypu rychlého množivého reaktoru Monju. Výbor bude zahrnovat zástupce z vládních ministerstev, energetických společností, prodejců reaktorů a z agentury Japan Atomic Energy Agency (JAEA), která provozuje reaktor Monju. Fórum Jaif uvedlo, že problémy obklopující japonský vývoj rychlých reaktorů, zahrnují určení cíle pro dokončení a demonstraci rychlého reaktoru, shromažďování informací o reaktoru Monju a vypracování postupů jak nejlépe používat experimentální rychlý reaktor Joyo, který je také provozován agenturou JAEA. Japonská média minulý t
Výzkumný ústav Rosatomu jako druhý ve světě získal status mezinárodního výzkumného centra pod záštitou MAAE

Výzkumný ústav Rosatomu jako druhý ve světě získal status mezinárodního výzkumného centra pod záštitou MAAE

Aktuálně, Inovativní reaktory
26. září 2016 byl v rámci 60. Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) podepsán dokument o přiznání statutu Mezinárodního centra výzkumu na základě výzkumných reaktorů (ICERR) ruskému výzkumnému ústavu NIIAR. Tento status mají nyní jen dva ústavy na světě. Výzkumný ústav NIIAR se zabývá výzkumem jaderných reaktorů a v současnosti zde probíhá výstavba reaktoru MBIR, což bude nejvýkonnější rychlý výzkumný reaktor. Společně s ním vznikne také mezinárodní výzkumné centrum zaměřené na výzkum technologií rychlých reaktorů a aplikace jádra v lékařství a dalších oblastech lidské činnosti. Ústav leží v ruském městě Dimitrovgrad a patří do struktury ruské korporace pro atomovou energii Rosatom. V červenci tohoto roku proběhl v ústavu NIIAR odborný audit, kdy in
Stavba ruského reaktoru BREST začne už v příštím roce

Stavba ruského reaktoru BREST začne už v příštím roce

Aktuálně, Inovativní reaktory
Výstavbu olovem chlazeného rychlého reaktoru BREST-OD-300 započne ruská společnost Siberian Chemical Combine (SCC) v oblasti Seversk v roce 2017. Podle Alexandera Guseva, hlavního inženýra institutu research and demonstration energy complex (ODEK), je stavba součástí projektu Proryv neboli Průlom. Projekt Průlom zahrnuje vývoj zařízení pro výrobu a recyklaci paliva a výstavbu reaktoru BREST, což dohromady vytvoří pilotní demonstrační energetický komplex (pilot demonstration power complex - PDPC). Výstavba výrobního modulu pro husté nitridové palivo začala v srpnu roku 2014 a instalace vybavení začne na podzim letošního roku. Smlouvy na dodávku vybavení pro objekt reaktoru jsou ve fázi zadávacího řízení. Podle plánu má být reaktor spuštěn v roce 2020 a jednotka zpracování paliva v ro
Ruští vědci našli nový způsob separace americia z použitého jaderného paliva

Ruští vědci našli nový způsob separace americia z použitého jaderného paliva

Aktuálně, Palivový cyklus
Vědci z ruského výzkumného ústavu VNIINM (patří do palivové společnosti TVEL), Institutu fyzikální chemie a elektrochemie Ruské akademie věd a podniku Majak úspěšně provedli experimentální separaci americia a curia z použitého jaderného paliva. Nový postup znamená významný krok při zavádění této technologie do praxe. Experiment proběhl v rámci projektu Proryv (česky Průlom), který má za cíl převést technologie pro uzavření jaderného palivového cyklu z vědeckých ústavů do průmyslové praxe. V jaderném palivu se během provozu generují transurany (prvky s vyšším protonovým číslem než uran), např. americium, které mají relativně dlouhý poločas rozpadu. Jedním z dílčích úkolů projektu Proryv je vyvinout technologii pro separaci americia z použitého jaderného paliva, aby mohlo být přidáván
Jaderných odpadů může být méně

Jaderných odpadů může být méně

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Jaderná elektrárna o výkonu 1000 MW vyprodukuje ročně cca 30 tun vysoce radioaktivního použitého paliva. Není to mnoho, ale vyřazené palivo a vysoce aktivní odpady zůstávají nebezpečné po stovky tisíc let. Než vývoj technologie umožní palivový cyklus uzavřít pomocí reaktorů nové generace, pracují vědci intenzivně alespoň na minimalizaci objemu jaderných odpadů. Radioaktivní odpady jsou Achillovou patou jaderné energetiky. I přes možnost částečné recyklace jaderného paliva prostřednictvím tzv. přepracovávání zůstávají na konci palivového cyklu vysoce aktivní odpady. Řada zemí volí pro jejich zneškodnění cestu trvalého uložení v hlubinném úložišti, která je ale finančně velmi nákladná. Snahou mnoha vědeckých týmů je proto nalézt způsob, jak objem jaderných odpadů co nejvíce zmenšit.
Francouzská Areva vyhrála kontrakt na likvidaci vnitřního zařízení reaktoru Superphénix

Francouzská Areva vyhrála kontrakt na likvidaci vnitřního zařízení reaktoru Superphénix

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Francouzská společnost Areva vyhrála kontrakt v hodnotě desítek milionů eur na demontáž vnitřních částí tlakové nádoby reaktoru na bázi rychlých neutronů Superphénix, který ve francouzském městě Creys-Malville provozovala společnost EDF. Kontrakt mezi společnostmi Areva a EDF zahrnuje předběžný návrh, procesní kvalifikaci, výrobu nástrojů a zařízení pro účely demontáže a přípravu odpadů pro transport, zvláště těch s vysokou radioaktivitou. Práce budou provedeny divizí společnosti Areva – Areva Dismantling and Services. Dokončení projektu se očekává do roku 2024. Superphénix je první francouzský reaktor o výkonu větším než 1000 MWe, který bude demontován. Areva popsala práce na rozřezání vnitřních částí tlakové nádoby reaktoru za „výjimečné“. Použity budou nástroje a zařízení spec
Největší rychlý reaktor na světě bude v Rusku komerčně spuštěn v příštím roce

Největší rychlý reaktor na světě bude v Rusku komerčně spuštěn v příštím roce

Aktuálně, Inovativní reaktory
Čtvrtý blok Bělojarské jaderné elektrárny, který obsahuje světově největší rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, vstoupí do komerční provozu ještě před koncem příštího roku, uvedl Jurij Nosov, hlavní inženýr elektrárny společnosti Rosenergoatom. Dne 11. listopadu ruská státní jaderná korporace Rosatom oznámila, že reaktor byl již potřetí uveden na minimální kontrolovatelný výkon. Poprvé byl do tohoto stavu reaktor uveden v červnu roku 2014 s tím, že tehdy měl vstoupit do komerčního provozu na konci téhož roku. Avšak v prosinci 2014 společnost Rosenergoatom oznámila, že před uvedením bloku do komerčního provozu bude muset palivo určené pro tento reaktor podstoupit ještě další vývoj. Podruhé reaktor minimálního kontrolovatelného výkonu dosáhl loni v říjnu. První testovací program
Ruské rychlé reaktory řady BN

Ruské rychlé reaktory řady BN

Aktuálně, Hlavní, Inovativní reaktory
Přinášíme Vám další blogový příspěvek, který se tentokrát věnuje ruským rychlým sodíkem chlazeným reaktorům. V článku je pojednáno o prvním sodíkem chlazeným reaktoru i o úspěšné řadě reaktorů BN. Uvádíme zde jen část statě, celý článek je k dispozici zde Rusko patří mezi země zabývající se problematikou rychlých reaktorů. Vedle flotily tepelných reaktorů má i sérii rychlých reaktorů. V článku shrnu jednotlivé modely řady BN a jejich přínosy pro projekt BN-1200. Rusko patří bezpochyby k velmoci využívající jadernou energii, proto pro Rusko vyvstala otázka týkající se použitého jaderného paliva z lehkovodních reaktorů. Přepracováním použitého paliva lze získat palivo pro rychlé reaktory. Rusko svůj výzkum rychlých reaktorů chlazených sodíkem začalo u reaktoru BR-5/10. Byl to první r
Westinghouse plánuje projekt rychlého reaktoru chlazeného olovem

Westinghouse plánuje projekt rychlého reaktoru chlazeného olovem

Aktuálně, Inovativní reaktory
Společnost Westinghouse by ráda spolupracovala s americkým ministerstvem energetiky na projektu rychlého reaktoru chlazeného olovem (LFR - lead-cooled fast reactor). Bude to první snaha firmy Westinghouse o vývoj reaktoru IV. generace. Dne 8. října společnost oznámila, že návrh projektu reaktoru LFR předložila americkému ministerstvu energetiky v rámci podpůrného programu ministerstva s názvem Advanced Reactor Industry Competition for Concept Development funding opportunity. Společnost Westinghouse uvedla, že projektu se zúčastní univerzity, členové národního systému laboratoří i soukromý sektor, jejichž odborné znalosti jsou naprosto zásadní pro návrh designu a komercializaci pokročilé technologie reaktorů LFR. Reaktor LFR společnosti Westinghouse bude navržen „ s cílem dosáh
Reaktor MBIR již má základy

Reaktor MBIR již má základy

Aktuálně, Inovativní reaktory
V ruském výzkumném ústavu NIIAR 11. září 2015 proběhla slavnostní ceremonie u příležitosti odlití prvního betonu do základů budovy pro víceúčelový rychlý výzkumný reaktor MBIR. Jde o projekt státní korporace pro jadernou energii Rosatom na významné rozšíření výzkumu technologií pro pokročilé jaderné reaktory. Stavební povolení obdržel výzkumný ústav NIIAR, který spadá pod společnost Nauka i inovacii patřící do Rosatomu, dne 8. května 2015 s platností na 10 let. Generální dodavatel Uralenergostroj již na staveništi dokončil přípravné práce. Po zahájení betonáže základů reaktorové budovy byly zahájeny práce na samotné výstavbě reaktoru MBIR, která má být podle plánu dokončena v roce 2020. Reaktor MBIR má nahradit stávající rychlý výzkumný reaktor BOR-60, který byl postaven před bez