Neděle, Červenec 21

Archiv pro štítek: RAO

Rusko dokončilo návrh podzemní výzkumné laboratoře pro radioaktivní odpad

Rusko dokončilo návrh podzemní výzkumné laboratoře pro radioaktivní odpad

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Ruský státní správce pro nakládání s radioaktivními odpady (NO RAO) dokončil projektovou dokumentaci pro podzemní výzkumné laboratoře, které mají studovat proveditelnost konečné likvidace pevného vysoce aktivního odpadu a pevného odpadu se středním poločasem rozpadu v žulovém skalním masivu Nižněkanskij v Železnogorsku. Tento odpad bude uložen v hloubce 450 až 525 metrů.   NO RAO je státní podnik založený v březnu 2012 pro nakládání se všemi druhy radioaktivních odpadů. Funkce a tarify NO RAO stanovuje Ministerstvo přírodních zdrojů. Pobočky má v Železnogorsku, Seversku, Dimitrovgradu a Novouralsku. Mateřská společnost firmy NO RAO, státní jaderná korporace Rosatom, nyní tyto dokumenty studuje. V prohlášení po setkání vědecké a technické rady o konečné fázi jaderného pali
ÚJV Řež má Britům co nabídnout

ÚJV Řež má Britům co nabídnout

Aktuálně, V Česku
Specialisté z britské National Nuclear Laboratory  (NNL) navštívili pracoviště ÚJV Řež, a. s., kde diskutovali možnosti nové spolupráce těchto dvou významných firem. Zaměřili se na tři hlavní oblasti potenciální spolupráce: hlubinné ukládání radioaktivních odpadů, dekontaminace a výměna studentů.   S rozsáhlou nabídkou služeb a servisu v technologických i výzkumných projektech napříč skupinou ÚJV seznámil zástupce NNL Karel Křížek, předseda představenstva ÚJV Řež, a Milan Mika, vedoucí oddělení Marketing a prodej. Páteřní projekty této společnosti představil Radek Trtílek, ředitel divize Chemie palivového cyklu a nakládání s odpady. Mezi ně patří například nakládání s radioaktivními odpady (RAO) a metody likvidace institucionálních RAO (pochází z různých institucí pracujícíc
Na Kurské JE vzniká nové zařízení na zpracování radioaktivních odpadů

Na Kurské JE vzniká nové zařízení na zpracování radioaktivních odpadů

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
V druhé polovině roku 2017 by měl být zahájen provoz nového zařízení na zpracování radioaktivních odpadů, které vzniká v Kurské jaderné elektrárně. V novém zařízení bude probíhat zpracování kapalných radioaktivních odpadů, jejich skladování a přepracování do pevné podoby. Zpracování kapalných radioaktivních odpadů do pevné podoby a jejich zapečení do pevných matric z různých materiálů je v současnosti všeobecně používaným přístupem k jejich ukládání. Cílem tohoto postupu je odpad stabilizovat a zabránit jeho úniku, k čemuž by mohlo dojít, kdyby byl skladován v nádržích, jako bylo dříve zvykem. Od kapalného radioaktivního odpadu, který se na Kurské jaderné elektrárně nashromáždil během jejího provozu, bude oddělena nekontaminovaná část, čímž dojde ke snížení jeho objemu a ve zpevn
Jaderná elektrárna Kozloduj obdržela povolení na vyřazení 1. a 2. bloku z provozu

Jaderná elektrárna Kozloduj obdržela povolení na vyřazení 1. a 2. bloku z provozu

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Bulharský jaderný regulační úřad Agencija za jadreno reguliraně (AJAR) vydal povolení pro vyřazení 1. a 2. bloku jaderné elektrárny Kozloduj z provozu. Délka platnosti licence je 10 let, přičemž práce na vyřazení bloku z provozu mají být provedeny zvláštní divizí státního podniku Radioaktivni Otpadci - Kozloduj (RAO - Kozloduj). Tento podnik minulý týden uvedl, že předseda bulharského regulačního úřadu Lachezar Kostov oficiálně předložil povolení jejich výkonnému řediteli Diljanovi Petrovovi. Bloky jsou v současné době licencované k nakládání s radioaktivními odpady. Nová licence umožňuje společnosti RAO - Kozloduj začít s demontáží vybavení jako přípravy na likvidaci těchto dvou bloků JE Kozloduj. Předseda státního regulačního úřadu Lachezar Kostov v prohlášení společnosti
Rumunsko se spojuje se společností Amec v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem

Rumunsko se spojuje se společností Amec v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Podle nedávno podepsaného memoranda o porozumění bude rumunská státní organizace ANDR zabývající se radioaktivními odpady spolupracovat s britskou konzultační společností Amec při přípravě rumunské státní strategie o dlouhodobém nakládání s tímto druhem odpadů a o likvidaci jaderných zařízení. Memorandum v Bukurešti podepsali prezident organizace Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive (ANDR), Florin Tatar, a vicepresident společnosti Amec, Andy White. Britská společnost bude poskytovat odborné a technické poradenství rumunské státní organizaci, která spadá pod rumunské ministerstvo hospodářství. Organizace ANDR zodpovídá v Rumunsku za bezpečné skladování a ukládání radioaktivních odpadů včetně použitého jaderného paliva. Plánuje vybudovat poblíž města Saligny ležícího v s
Japonský závod na přepracování RAO Rokkašo zahájí provoz až v roce 2016

Japonský závod na přepracování RAO Rokkašo zahájí provoz až v roce 2016

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Několikrát odkládané spuštění japonského přepracovacího závodu Rokkašo se opět posouvá. Ač měl být spuštěn minulý měsíc, společnost Japan Nuclear Fuel Limited (JNFL) oznámila, že nezahájí provoz před rokem 2016. Společnost JNFL podala v lednu žádost k japonskému regulačnímu úřadu Nuclear Regulation Authority (NRA) o zkontrolování závodu Rokkašo ležícího v prefektuře Aomori, zda odpovídá novým bezpečnostním normám, které se vztahují na zařízení palivového cyklu a které byly ohlášeny v prosinci loňského roku. Podle společnosti JNFL trvají tyto kontroly déle, než bylo původně očekáváno. Oznámila, že nyní plánuje zahájení přepracovávání použitého jaderného paliva na březen 2016. Dosažení plného výkonu, při němž bude ročně přepracováno 800 tun jaderného paliva, je očekáváno až v roce
Španělsko vyhlásilo tendr na výstavbu skladiště vysoce aktivních odpadů

Španělsko vyhlásilo tendr na výstavbu skladiště vysoce aktivních odpadů

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Španělská společnost pro správu radioaktivních odpadů Enresa vyhlásila soutěž na vybudování plánovaného dočasného skladiště vysoce aktivního odpadu, které má vzniknout v oblasti středního Španělska. Společnost Enresa uvedla, že soutěž bude vypsána na zajištění hlavních stavebních prací při výstavbě „jaderných“ a pomocných budov. Část těchto staveb bude po svém dokončení prohlášena za oblast s omezeným vstupem. Stavební práce obsažené v tendru zahrnují budovu pro příjem použitého jaderného paliva a vysoce aktivního odpadu, budovu na zpracování těchto odpadů, skladovací moduly první a druhé fáze výstavby, skladiště kontejnerů pro skladování vysoce aktivních odpadů a opravnu těchto kontejnerů. K budovám spadajícím do soutěže patří i laboratoř pro zkoumání použitého jaderného paliva a v

Umístění australského skladiště radioaktivního odpadu stále ještě nebylo určeno

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Australská vláda oznámila, že je stále otevřena návrhům na umístění státního skladiště radioaktivních odpadů, které mohou podávat tradiční majitelé pozemků v Severním Teritoriu. Před dvěma měsíci potvrdila, že lokalita Muckaty Station již není brána v úvahu. Australský ministr průmyslu Ian Macfarlane se minulý čtvrtek setkal s tradičními vlastníky půdy v Severním Teritoriu, členy spolku pro správu půdy patřící původním obyvatelům Muckaty Aboriginal Land Trust a zástupci veřejnosti z města Tennant Creek, aby s nimi prodiskutoval mnohé záležitosti včetně možností pro skladiště radioaktivního odpadu. Pan Macfarlane řekl: „V reakci na stažení přihlášky lokality Muckaty Station jsem svolal pozemkovou radu, aby zvážila podání přihlášky alternativní lokality do 30. září.“ V červnu stáhla
Spojené království přichází s novým přístupem při výběru lokality pro geologické úložiště

Spojené království přichází s novým přístupem při výběru lokality pro geologické úložiště

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Britská vláda zveřejnila rámcovou koncepci dlouhodobého nakládání s odpadem s vyšší aktivitou, která obsahuje i podrobnosti o tom, jak bude spolupracovat s obcemi při výběru lokality pro geologické úložiště. Geologické úložiště pro trvalé uložení středně a vysoce aktivního odpadu je ve Spojeném království upřednostňovanou metodou nakládání s těmito druhy radioaktivního odpadu. Při výběru lokality je kladen velký důraz na dobrovolné přijetí tohoto projektu místním obyvatelstvem. Copeland a Allerdale, dvě města v hrabství Cumbria, vyjádřily zájem o to, aby v jejich katastrech bylo vybudováno úložiště, ale v lednu 2013 byl proces výběru lokality pozastaven, protože zdejší městská rada hlasovala proti přistoupení k další fázi projektu. Minulý čtvrtek vydala vláda zprávu, která nahraz
Francie začíná projektovat hlubinné úložiště radioaktivního odpadu

Francie začíná projektovat hlubinné úložiště radioaktivního odpadu

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Byly zahájeny práce na projektování zařízení pro manipulaci s radioaktivním odpadem pro budoucí francouzské hlubinné úložiště Cigéo. Čtyřletý projekt v hodnotě 20 milionů euro (zhruba 549 milionů korun) bude proveden projektantskými firmami Assystem, Cegelec a Spretec, které vykonají podrobné studie následované detailním projektem zařízení pro transport radioaktivního odpadu a jeho ukládání. Radioaktivní odpad, který má budoucí hlubinné úložiště pojmout, bude představovat okolo 2700 metrů krychlových vysoko aktivního odpadu a asi 40 000 metrů krychlových středně aktivního odpadu kontaminovaného izotopy s dlouhým poločasem rozpadu. Toto by mělo zahrnovat 99 % radioaktivního odpadu těchto druhů, který byl vyprodukován francouzskými jadernými elektrárnami zajišťujícími po několik deset