Středa, Červenec 18

Archiv pro štítek: olkiluoto

Podle TVO bude palivo do Olkiluoto3 zavezeno koncem letošního roku

Podle TVO bude palivo do Olkiluoto3 zavezeno koncem letošního roku

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Finský provozovatel JE Olkiluoto Teollisuuden Voima Oyj (TVO) v nové zprávě uvádí, že plánuje letos na podzim zakládat první várku paliva do reaktoru Olkiluoto 3, jednoho z prvních bloků na světě s francouzským reaktorem EPR. Čeká jen na povolení. Plný provoz bloku však nezačne dříve než v květnu 2019, a i toto datum může být posunuto – TVO čeká na potvrzení ze strany konsorcia Areva-Siemens, jež elektrárnu staví. V dubnovém čísle svého newsletteru zástupci TVO uvedli, že na elektrárnu, která leží v jihozápadním Finsku, dorazilo celkem 241 palivových kazet. „Před nakládáním a po něm nás čeká ještě hodně práce“ (než začne reaktor plně fungovat, pozn. Atominfo.cz). Horké zkoušky na prvním hotovém EPR reaktoru na světě začaly loni v prosinci. TVO uvádí, že šlo o první testy, kd
Zúčastněné strany se dohodly na vypořádání za projekt třetího bloku JE Olkiluoto

Zúčastněné strany se dohodly na vypořádání za projekt třetího bloku JE Olkiluoto

Aktuálně, Nové bloky ve světě, Ve světě
Finská společnost Teollisuuden Voima Oyj (TVO) se dohodla na vypořádání s francouzskou skupinou Areva a německým podnikem Siemens v dlouhodobém sporu ohledně překročení nákladů a zpoždění projektu třetího bloku jaderné elektrárny Olkiluoto s reaktorem typu EPR. Společnost TVO dne 11. března uvedla, že konsorcium Areva-Siemens zaplatí odškodné ve výši 450 milionů eur. Konsorcium firem Areva GmbH, Areva NP SAS a Siemens AG započalo výstavbu třetího bloku JE Olkiluoto v roce 2005 na základě smlouvy uzavřené se společností TVO koncem roku 2003. Dokončení reaktoru s instalovaným výkonem 1600 MWe v oblasti jihozápadního Finska bylo původně naplánováno na rok 2009, avšak tento projekt postihla různé zpoždění a komplikace. Dohoda o vypořádání ukončuje pohledávky a p
Termín spuštění JE Tchaj-šan se posouvá

Termín spuštění JE Tchaj-šan se posouvá

Aktuálně, Nové bloky ve světě
První blok jaderné elektrárny Tchaj-šan (pinyin: Taishan) typu EPR dokončil horké funkční testy v rámci svého uvádění do provozu a stane se prvním reaktorem EPR, jenž vstoupí do provozu, oznámil jeho majitel – společnost China General Nuclear (CGN) – na hongkongské burze cenných papírů. Nejprve je však nutné provést další požadované testy, což zabránilo tomu, aby byl první blok JE Tchaj-šan spuštěn na konci roku 2017, uvedla společnost. Oznámení společnosti CGN v srpnu roku 2017 sdělilo, že první blok jaderné elektrárny Tchaj-šan by mohl zahájit komerční provoz a pravidelné dodávky elektřiny před koncem roku. Dne 29. prosince společnost tuto skutečnost aktualizovala: „Jelikož po celém světě nebyl zatím žádný jaderný blok s technologií EPR uveden do komerčního provozu… konstrukč
Finský reaktor EPR zahájil klíčové předprovozní testy

Finský reaktor EPR zahájil klíčové předprovozní testy

Aktuálně, Nové bloky ve světě, Ve světě
Na bloku s reaktorem EPR, který je prvním svého druhu, nacházejícím se v jaderné elektrárně Olkiluoto započaly studené funkční testy, oznámila dne 12. června finská společnost Teollisuuden Voima Oyj (TVO). Očekává se, že blok bude v provozu do konce příštího roku. Studené funkční testy se provádějí, aby potvrdily, zda jsou komponenty a systémy důležité pro bezpečnost správně instalovány a připraveny k provozu. Testy se provádí v chladném stavu. Hlavním účelem těchto testů je ověřit těsnost primárního okruhu. Dokončení těchto testů potrvá asi čtyři týdny, během této doby budou provedeny desítky testů s různými úrovněmi tlaku. Poprvé budou spuštěna hlavní cirkulační čerpadla reaktoru. Tlak v chladicím systému reaktoru se následně bude postupně zvyšovat
Agentura MAAE provedla kontrolu provozní bezpečnosti v JE Olkiluoto

Agentura MAAE provedla kontrolu provozní bezpečnosti v JE Olkiluoto

Aktuálně, Ve světě
Provozovatel jaderné elektrárny Olkiluoto, která se nachází na jihozápadním pobřeží Finska, prokázal silné zasazení o bezpečnost, k tomuto závěru dospěl tým odborníků z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Nicméně mise poskytla společnosti Teollisuuden Voima Oyj (TVO) také doporučení pro posílení některých bezpečnostních opatření. Tým Operational Safety Review Team (OSART) dne 16. března dokončil sedmnáctidenní misi na elektrárně, která se sestává ze dvou bloků s varnými reaktory o výkonu 880MWe v provozu, z jednoho bloku ve výstavbě s reaktorem typu EPR – prvního svého druhu – blížícím se dokončení a z úložiště použitého jaderného paliva, rovněž ve výstavbě. Reaktor EPR a úložiště ale nebyly zahrnuty do kontroly. Šestnáctičlenný tým se skládal z expertů
Na třetím bloku JE Olkiluoto začaly testy kontroly řízení a technického vybavení

Na třetím bloku JE Olkiluoto začaly testy kontroly řízení a technického vybavení

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Právě probíhá testování měřících a regulačních (instrumentation and control - I&C) systémů reaktoru EPR, který se staví ve finské jaderné elektrárně Olkiluoto, oznámila společnost Teollisuuden Voima Oyj (TVO). Blok by měl zahájit provoz do roku 2018. Testy I&C systémů začaly na bloku 12. ledna, uvedl podnik TVO v prohlášení ze dne 13. ledna. Tyto systémy slouží pro provoz, monitorování a řízení reaktoru. „Ve třetím bloku JE Olkiluoto bude několik samostatných a nezávislých I&C systémů, které zajistí bezpečnost elektrárny za všech podmínek a okolností,“ uvedla společnost TVO. Jouni Silvennoinen, senior viceprezident podniku TVO zodpovědný za projekt třetího bloku JE Olkiluoto, prohlásil: „Spuštění testů systémů kontroly a řízení je prvním milníkem, kterého bylo dosa
Do třetího bloku jaderné elektrárny Olkiluoto bylo dodány systémy měření a kontroly

Do třetího bloku jaderné elektrárny Olkiluoto bylo dodány systémy měření a kontroly

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Do finské jaderné elektrárny Olkiluoto byly dodány první skříně s měřícími a kontrolními (instrumentation and control - I&C) systémy pro reaktor EPR, který je ve výstavbě ve třetím bloku elektrárny. Francouzská společnost Areva a finský podnik Teollisuuden Voima Oyj (TVO) ve společném prohlášení sdělily, že dodávka těchto systémů je „důležitým milníkem“ na cestě k testovací fázi výstavby elektrárny. „Dalším krokem, na který je kladen velký důraz, je dokončení testů zbývajících systémů měření a kontroly bezpečnostních zařízení a jejich dodání na staveniště třetího bloku JE Olkiluoto během nadcházející zimy,“ sdělily společnosti. V červenci finský regulační úřad Radiation and Nuclear Safety Authority (Stuk) schválil testy systémů měření a kontroly. Ředitel projektu třetího b
Podle společnosti TVO bude třetí blok JE Olkiluoto spuštěn v roce 2018

Podle společnosti TVO bude třetí blok JE Olkiluoto spuštěn v roce 2018

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Finská energetická společnost Teollisuuden Voima Oyj (TVO) oznámila, že třetí blok jaderné elektrárny Olkiluoto, který staví společnosti AREVA a Siemens, bude spuštěn koncem roku 2018. V bloku bude pracovat tlakovodní reaktor typu EPR o instalovaném výkonu 1 600 MWe. Výkaz společnosti TVO o průběžných finančních výsledcích za první polovinu roku 2015 uvádí, že harmonogram byl stanoven společnostmi AREVA a Siemens. Společnost TVO sdělila, že hlavní stavební činnosti na bloku byly téměř dokončeny. Práce na instalaci a svařování potrubí v budově nouzového generátoru pokročily a i nadále pokračují práce na kabeláži. Pokročilo i testování kontrolních a řídicích systémů, dokončena byla první fáze zprovozňování strojovny, oznámila společnost TVO. Za předpokladu, že třetí blok jaderné
Soudní pře doprovázející výstavbu Olkiluoto-3 pokračují a související částky narůstají

Soudní pře doprovázející výstavbu Olkiluoto-3 pokračují a související částky narůstají

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Finská společnost Teollisuuden Voima Oyj (TVO) revidovala odhadovanou výši nákladů a ztrát způsobených prodlužováním výstavby třetího bloku JE Olkiluoto, který bude prvním blokem s reaktorem typu EPR. Společnost TVO oznámila, že navýšila odhadované dodatečné náklady na výstavbu bloku Olkiluoto-3 a ztráty způsobené odkládáním spuštění tohoto bloku. Do roku 2018, což je nejzazší odhadované datum spuštění, by pro ni tyto náklady měly činit 2,3 miliard eur (přibližně 63,7 miliard korun). Přitom na konci roku 2012 byla výše dodatečných nákladů a ztrát způsobených do roku 2014 odhadována na 1,8 miliardy eur (zhruba 49,9 miliardy korun). 20. října uvedla společnost TVO, že nový odhad nákladů a ztrát předložila Mezinárodnímu rozhodčímu soudu Mezinárodní obchodní komory (ICC – Internation
V JE Hanhikivi může být postaven blok s VVER-1200, finská vláda schválila změnu projektu

V JE Hanhikivi může být postaven blok s VVER-1200, finská vláda schválila změnu projektu

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Finská vláda schválila dodatek k rozhodnutí o nové jaderné elektrárně, kterou společnost Fennovoima plánuje vybudovat v lokalitě Hanhikivi, čímž připravila cestu ke vzniku bloku s reaktorem ruské konstrukce. Rozhodnutí o rozšíření rozhodnutí o výstavbě nového bloku JE Olkiluoto pro společnost TVO zatím zůstává odloženo. Společnost Fennovoima získala od finské vlády povolení k vybudování nové jaderné elektrárny v roce 2010, kdy projekt JE Hanhikivi počítal s reaktorem o výkonu 1500 až 2500 MWe. Postupem času došlo k přehodnocení projektu a společnost plánuje postavit jaderný blok s reaktorem VVER-1200 (ve verzi AES-2006), který má instalovaný výkon 1200 MWe. Žádost o úpravu původního rozhodnutí podala společnost Fennovoima v březnu tohoto roku. Vláda oznámila 18. srpna, že podle o