Neděle, Prosinec 9

Archiv pro štítek: licence

Ukrajinský dozorný orgán schválil 20leté prodloužení licence třetího bloku Rovenské JE

Ukrajinský dozorný orgán schválil 20leté prodloužení licence třetího bloku Rovenské JE

Aktuálně, Ve světě
Ukrajina disponuje celkem čtyřmi jadernými elektrárnami s celkovým výkonem 13819 MW elektrických. Mezi ně patří také nejseverněji v zemi položená elektrárna Rovenská, též známá jako Rivněnská. V této elektrárně jsou provozovány 4 bloky, přičemž původně plánovaných bylo 5. Výstavba posledního bloku VVER-1000 byla však zrušena. Nyní získal třetí blok (VVER-1000) této elektrárny povolení k dalšímu provozu. Státní jaderný dozorný orgán Ukrajiny (SNRC) sdělil, že třetí blok Rovenské elektrárny může být nyní provozován až do 11. prosince 2037. Na začátku roku 2017 sdělil státem vlastněný provozovatel (Energoatom), že v elektrárně provádí rozsáhlé činnosti, které mají zvýšit bezpečnost a mimo jiné také připravit jaderný blok na případné prodloužení provozu. Blok b
APR-1400 – parametry, historie, specifikace

APR-1400 – parametry, historie, specifikace

Články, Hlavní, Nové bloky ve světě
Reaktor APR-1400 (Advanced Power Reactor) je novým projektem pokročilého tlakovodního reaktoru jihokorejské firmy Korea Hydro & Nuclear Power - KHNP, která je dceřinou společností firmy KEPCO. Tento reaktor je vývojovým nástupcem standardizovaného projektu reaktoru OPR-1000 (Optimum Power Reactor 1000 MWe), které KHNP spolehlivě provozuje v Jižní Koreji od 90. let minulého století. APR-1400 je reaktorem generace III+, v roce 2014 získal licenci od NRC a o dva roky později licenci EUR, a proto se stává potenciálním kandidátem pro nově vznikající bloky po celém světě.   Specifikace APR-1400 Reaktor APR-1400 je pokročilý tlakovodní reaktor patřící mezi reaktory velkých výkonů. Jeho tepelný výkon je 4000 MWt, hrubý elektrický výkon 1455 MWe. Aktivní zónu tvoří
Společnost Fennovoima očekává zpoždění v licencování prvního bloku JE Hanhikivi

Společnost Fennovoima očekává zpoždění v licencování prvního bloku JE Hanhikivi

Aktuálně, Nové bloky ve světě, Ve světě
Finská společnost Fennovoima nyní očekává, že obdrží stavební licenci pro její plánovaný první blok jaderné elektrárny Hanhikivi až v roce 2019. Společnost předtím očekávala, že zahájí výstavbu elektrárny v příštím roce, ale přezkum dokumentace související s její žádostí trvá déle, než se původně předpokládalo. Společnost Fennovoima předložila svoji žádost o stavební licenci čítající 250 stran k finskému ministerstvu práce a hospodářství pro projekt plánované jaderné elektrárny Hanhikivi v červnu roku 2015. Žádost uvádí podrobnosti o umístění elektrárny, typu reaktoru, hlavních bezpečnostních systémech, nakládání s jaderným odpadem, financování projektu a organizaci společností Fennovoima, sdělila sama společnost. Rozhodnutí vlády o vydání stavební l
Japonský regulační úřad uznal plné reaktorové licence

Japonský regulační úřad uznal plné reaktorové licence

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Tři japonské reaktory obdržely provozní licenci na celé předpokládané čtyřicetileté provozní období, a to v návaznosti na rozhodnutí ze strany regulačního úřadu Nuclear Regulation Authority (NRA). Jeden z bloků – konkrétně druhý blok jaderné elektrárny Sendai – je již v provozu, další dva – třetí a čtvrtý blok JE Takahama – budou brzy restartovány. Podle japonských právních norem získají provozovatelé jaderných elektráren licenci, která platí na období 40 let – s podmínkou přezkumu po 30 letech, kdy úřad NRA zkontroluje plán provozovatele na údržbu konkrétního bloku. Úspěch při této kontrole po třiceti letech provozu oznámila dne 18. listopadu společnost Kansai Electric Power Company, která vlastní třetí a čtvrtý blok JE Takahama, stejně jako podnik Kyushu Electric Power Company, kt
Malé modulární reaktory jako klíčová součást budoucího amerického energetického mixu?

Malé modulární reaktory jako klíčová součást budoucího amerického energetického mixu?

Aktuálně, Inovativní reaktory, Ve světě
Federální úředníci se připravují na buducnost, ve které by mohly být malé modulární reaktory klíčovou součástí energetického mixu Spojených států amerických. Technologie známa pod zkratkou SMR (small modular reactor – malý modulární reaktor) přitahuje již nějakou dobu pozornost regulačních úřadů, zákonodárců, společností, výrobců a různých organizací. Malé modulární reaktory jsou jaderné reaktory s výkonem menším než 300 MWe, které jsou obyčejně vyráběny mimo místo provozu. V současné době na návrhu těchto reaktorů usilovně pracuje několik společností, dosud však žádný z projektů ještě nedospěl do provozní fáze. Zastánci malých modulárních reaktorů tvrdí, že třetinová nebo menší velikost než je u standardní elektrárny, by mohla přinést bezemisnost a další výhody jaderné energetik
Americký regulační úřad vyvíjí havarijní předpisy pro malé modulární reaktory

Americký regulační úřad vyvíjí havarijní předpisy pro malé modulární reaktory

Aktuálně, Ve světě
Americký regulační úřad Nuclear Regulatory Commission (NRC) vyvíjí nové předpisy havarijní připravenosti (emergency preparedness - EP) pro malé modulární reaktory (small modular reactor - SMR) a další nové technologie, jaké jsou pokročilé jaderné reaktory chlazené a moderované jinými látkami než vodou či lékařská zařízení produkující izotopy. Komisaři z úřadu NRC schválili doporučení zaměstnanců, aby byly dne 4. srpna zahájeny práce na vytvoření plánu a harmonogramu pro tvorbu předpisů, které mají být vypracovány během příštích devíti měsíců. Doporučení personálu úřadu NRC, podané v květnu, předpokládalo zavedení obecného technického rámce, který by mohl být použit k vypracování plánů havarijních předpisů pro reaktory SMR a další nové technologie, které by lépe odrážely pravděpodobn
Rusko účast v projektu JE Hanhikivi potvrzuje, Fortum váhá

Rusko účast v projektu JE Hanhikivi potvrzuje, Fortum váhá

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Aby mohla finská jaderná elektrárna Hanhikivi obdržet stavební povolení, požaduje finská vláda, aby 60 % projektu vlastnily domácí společnosti. Od dubna tohoto roku dosahuje podíl 55,2 %, ale mohl by dále vzrůst, neboť firma Fortum má zájem o vstup do tohoto projektu. Finská energetická společnost Fortum je mimo jiné provozovatelem jaderné elektrárny Loviisa, která vznikla v 70. letech spojením sovětských a západních jaderných technologií. Charakteristiky reaktorů VVER-440 ji zaujaly, ale požadovala, aby elektrárna měla kontejnment a západní řídicí systémy, a tak mohly být postaveny reaktory typu VVER i za hranicemi Východního bloku. Dodavatelem paliva pro tuto elektrárnu je v současnosti ruská palivová společnost TVEL. Mezi roky 2001 a 2007 bylo palivo vyráběno americkou společnost
První licence pro ESBWR byla udělena

První licence pro ESBWR byla udělena

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Americký regulační úřad Nuclear Regulatory Commission (NRC) schválil společnosti DTE Energy kombinovanou licenci (COL) pro třetí blok jaderné elektrárny Fermi. Je to vůbec první stavební povolení, které bude uděleno reaktoru ESBWR od společnosti GE Hitachi. Licence, o které NRC říká, že bude vydána bez prodlení, umožní DTE Energy vybudovat a provozovat blok v místě přilehlém k jeho provozovanému varnému reaktoru Fermi 2 na břehu jezera Erie. Společnost nepotvrdila vybudování nové elektrárny, ale uvedla, že si tuto možnost nechává otevřenou pro dlouhodobé účely plánování. Kombinovaná licence se vztahuje na varný reaktor ESBWR (Economic Simplified Boling Water Reactor) - patřící společnosti GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) - který získal od NRC certifikaci návrhu v září 2014. Reakto
Druhý blok japonské JE Takahama dostal licenci na dalších 10 let

Druhý blok japonské JE Takahama dostal licenci na dalších 10 let

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Druhý blok jaderné elektrárny Takahama v prefektuře Fukui, kterou vlastní společnost Kansai Electric Power Company, dostal od japonského regulačního úřadu licenci na prodloužení životnosti o deset let.     Dne 8. dubna schválil japonský regulační úřad Nuclear Regulation Authority (NRA) žádost společnosti Kansai podanou v loňském listopadu, o desetileté prodloužení provozní licence 39 let starého tlakovodního reaktoru o výkonu 780 MWe. Jako součást žádosti na prodloužení životnosti druhého bloku JE Takahama byly provedeny speciální kontroly, včetně ultrazvukových zkoušek svarů reaktorové nádoby a zkoušek indukčními vířivými proudy na tryskách pro primární chladivo s cílem identifikovat degradace. Reaktorová nádoba společně s betonovým kontejnmentem pak byla zkontro
V Británii pokročilo posouzení konstrukce reaktoru AP1000

V Británii pokročilo posouzení konstrukce reaktoru AP1000

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Společnost Westinghouse minulý týden oznámila, že proces schvalování konstrukce reaktoru AP1000 ve Velké Británii, takzvaný GDA proces (generic design assessment), přešel do závěrečné fáze. Dokončení GDA procesu je naplánováno na leden 2017.   Britský regulátor Office for Nuclear Regulation (ONR) a agentura pro životní prostředí Environment Agency (EA) začaly s posuzováním konstrukce reaktoru AP1000 společnosti Westinghouse v září 2007. Předběžný souhlas GDA byl vydán v roce 2011. V té době však Westinghouse požádal o pozastavení procesu, přičemž naznačil, že námitky GDA bude řešit až v případě, že reaktor AP1000 bude vybrán pro jeden z projektů jaderných elektráren ve Velké Británii. V minulém roce společnost NuGeneration Limited (NuGen), která je joint venture mezi spol