Středa, Leden 29

Archiv pro štítek: edf energy

Evropská komise schválila novou JE ve Velké Británii

Evropská komise schválila novou JE ve Velké Británii

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Evropská komise (EK) oznámila, že s francouzským dodavatelem EDF Energy schválila vybudování a provoz nové jaderné elektrárny v Hinkley Point C. EDF Energy předložila Evropské komisi příslušnou dokumentaci v lednu roku 2010 v souladu s požadavky Smlouvy o Euratom, podle níž jsou dodavatelé nových jaderných elektráren povinni informovat Evropskou komisi o všech investičních projektech. Všechny stránky projektu, kterých se nějakým způsobem dotýká Dohoda o Euratomu, byly následně posouzeny speciální skupinou v rámci Evropské komise a v diskuzích s představiteli EDF. Evropská komise podala britské vládě svoje stanovisko v dokumentu datovaném 12. červencem, v souladu s Článkem 41 Smlouvy o Euratom. V něm uvádí, že projekt na výstavbu dvou EPR reaktorů na hrabství Somerset v jihozáp