Čtvrtek, Leden 17

Uzavírání JE a radioaktivní odpad

Definitivní uzavírání jaderných elektráren, jejich likvidace a také zprávy týkající se jaderného odpadu, tedy nakládání s ním a trvalá úložiště radioaktivního odpadu.

Finsko možná bude mít druhé úložiště jaderného odpadu

Hlavní, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Společnost Posiva požádala koncem roku 2012 finskou vládu o licenci k výstavbě prvního hlubinného úložiště jaderných odpadů na světě. Situaci však komplikuje nový hráč na poli jaderných operátorů – požaduje část kapacity plánovaného úložiště na ostrově Olkiluoto. Nemáme místo, vzkazují majitelé Posivy, postavte si vlastní úložiště. Majitelé Posivy, elektrárenské společnosti TVO a Fortum, investovaly do výzkumu kolem hlubinného úložiště jaderných odpadů třicet let času a více než miliardu euro v investicích. Koncem roku 2012 se Posiva posunula o další krok blíže k výstavbě úložiště, když podala žádost o licenci na finské Ministerstvo práce a ekonomiky. Podle Posivy by vydání licence včetně připomínkovací procedury nemělo zabrat více než 2 roky, což by znamenalo zahájení výstavby v ro

Radioaktivní odpad cestuje po Evropě – letos už dvakrát

Hlavní, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Letos zatím v Evropě proběhly dva velké převozy radioaktivního odpadu. Z Itálie do Francie cestovalo vyhořelé palivo k recyklaci, zatímco jiné, již recyklované palivo, které prošlo vitrifikací (zatavením do skla), opustilo Velkou Británii a vrací se do země původu – Japonska. Oba převozy jsou součástí programu na dlouhodobé nakládání s vyhořelým jaderným palivem, které je vysoce radioaktivní a produkuje teplo. Při zacházení s ním je proto nezbytná nejvyšší opatrnost a jeho dlouhodobé uchování vyžaduje značně náročné postupy. Itálie i Japonsko si svůj jaderný odpad nechávají zpracovat. Přibližně 96% tvoří uran a plutonium, které lze recyklovat a použít k výrobě nových článků, zbylých 4% jsou vysoce radioaktivní odpad. Proces šetří přírodní zdroje a zpracovává odpad do podoby vhodn

Po zrušeném Yucca Mountain připravila americká vláda nový projekt na zacházení s jaderným odpadem

Hlavní, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
                          Spojené státy podruhé, znovu a lépe zahajují program budování dlouhodobých úložišť jaderného odpadu, určených pro vyhořelé palivové články a vojenský jaderný materiál. Tentokrát ovšem vláda přesune více odpovědnosti na místní obyvatele – sami rozhodnou, zda úložiště chtějí a jakou podobu má mít. Začátek nové odpadové éry 10. ledna oznámil ministr energetiky Stephen Chu. Zdůraznil ve svém prohlášení důležitost jaderné energetiky pro zemi, která v současnosti provozuje 104 jaderných bloků – více, než kterákoliv jiná. Bezpečný a dlouhodobý program nakládání s vysoce radioaktivními odpady je podle něj „národní prioritou“ a nutnou podmínkou pro to, aby „jadern

V Bukově převážili v referendu odpůrci jaderného úložiště

Hlavní, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, V Česku
Obyvatelé Bukova na Žďársku se v místním referendu z větší části postavili proti průzkumu této lokality pro stavbu trvalého úložiště jaderného odpadu. Proti spolupráci se Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) se vyslovilo 68 lidí, tedy skoro 52 procent odevzdaných hlasů. Podle údajů zveřejněných na webové stránce obce se referenda zúčastnilo 87,9 procenta ze 149 oprávněných voličů. "Určitě jsme spokojeni. Jsem rád, že se zúčastnilo hodně občanů. Uvidíme, co teď bude dělat SÚRAO a Geam," řekl ČTK Martin Schenk ze sdružení Nechceme úložiště Kraví hora. Poměrně těsné vítězství odpůrců úložiště ho prý nepřekvapilo. Lidem na Žďársku vadí úložiště na odpad z jaderných elektráren méně než v jiných vytipovaných lokalitách v ČR kvůli letitým zkušenostem s těžbou uranu. Referendum se k

Průzkum pro jaderné úložiště na Žďársku bude vyjednávat Diamo

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Geologický průzkum pro trvalé úložiště jaderného odpadu na Žďársku začal pro stát vyjednávat státní podnik Diamo. V tomto regionu má závod s uranovým dolem. O průzkumu s obcemi dosud jednala Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Uzavření mandátní smlouvy s Diamem dnes ČTK potvrdila mluvčí správy Tereza Bečvaříková. Podle oslovených starostů tím zřejmě padá i připravený návrh smlouvy o spolupráci se správou úložišť. Správa úložišť uzavřela mandátní smlouvu s Diamem na základě rozhodnutí ministerstva průmyslu a obchodu. Týká se zajištění všech náležitostí souvisejících s podáním žádosti o stanovení průzkumného území v lokalitě Kraví hora, uvedla Bečvaříková. Od zapojení Diama si prý ministerstvo slibuje urychlení procesu, protože tento podnik působí v lokalitě desítky let. Má ta

Obyvatelé Pošumaví budou opět pochodovat proti jadernému úložišti

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Obyvatelé pošumavských vesnic budou tuto sobotu desátým rokem po sobě protestovat proti plánované stavbě hlubinného úložiště jaderného odpadu. Devítikilometrová trasa pochodu "K uctění a zachování přírody a života v Pošumaví" povede po pomyslném obvodu plánované stavby, která by měla mít v podzemí plochu asi 300 hektarů a na povrchu by zabrala 19 hektarů. Vycházet se bude mezi 08:30 a 09:30 od chanovického zámku, řekl ČTK starosta Chanovic na Klatovsku Petr Klásek. Stát zvažuje sedm lokalit v Česku, kde by mělo úložiště vzniknout, a vláda loni schválila dotčeným obcím peníze za geologický průzkum. Průzkum má začít co nejdříve. Dvě finální lokality se mají stanovit v roce 2018, spuštění úložiště předpokládá Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v roce 2065. Podle jejího ředite

Finové podali žádost o povolení na stavbu úložiště

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Logistika nakládání s jaderným odpadem ve Finsku dosáhla milníku – společnost Posiva postaví trvalé úložiště a zařízení na ukládání paliva do kontejnerů. Stane se tak nedaleko elektrárny Olkiluoto. Společnost Posiva se specializuje na nakládání s jaderným odpadem a patří finským společnostem Fortum a TVO, které se zabývají jadernou energetikou. Posiva podala 28. prosince 2012 žádost na finské Ministerstvo práce a ekonomiky s cílem postavit permanentní úložiště vyhořelého jaderného paliva z elektráren svých vlastníků. Žádost pokrývá stavbu zařízení na výrobu kontejnerů, samotné úložiště, ale také pomocná zařízení, která budou muset během výstavby a provozu fungovat a také následnou demontáž výrobny palivových kontejnerů. Vyhořelé palivové tyče budou umístěny do kontejnerů z oceli

Maďarsko spustilo první podzemní úložiště jaderného odpadu

Hlavní, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
  V maďarském Bataapati začalo oficiálně fungovat první úložiště radioaktivního odpadu v zemi a už do něj byl uložen první náklad. U příležitosti otevření úložiště byl uspořádán slavnostní ceremoniál. Po patnácti letech práce a investic v celkové výši 68 mld. HUF (310 mil. dolarů) byl dokončen první sklad radioaktivních odpadů na Bataapati v jižním Maďarsku, slavnostní otevření úložiště proběhlo 5. prosince. státní akciovou společností pro nakládání s radioaktivními odpady (Puram). Slavnostní otevření úložiště se konalo dne 5. prosince. Ceremonie probíhala ve dvou fázích: nejprve přestřižením pásky na západním svahu úložiště a pak přestřižením pásky u vchodu do skladu komory, asi 250 metrů pod zemí. Úložiště v Bataapati je určeno pro nízko a středně radioaktivní odpa

Španělsko uzavře svou nejstarší jadernou elektrárnu

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Španělsko dnes uzavřelo svou nejstarší jadernou elektrárnu Garona. Elektrárna by ekonomicky nepřežila zvýšení daní, které vláda od příštího roku uvalí na výrobu elektrické energie, uvedla agentura Reuters. Španělská vláda v rámci reformy energetického sektoru zavádí vyšší daně na elektrárny, aby se zbavila dluhu 24 miliard eur (606 miliard Kč). Ten vláda dluží výrobcům energie poté, co vyššími cenami elektřiny selektivně podporovala energii z obnovitelných zdrojů a růstu cen pro spotřebitele bránila tím, že rozdíl výrobcům doplácela sama. Výsledkem nyní je, že "zelenou" energii budou v podstatě platit ziskové elektrárny, což sníží celkovou domácí produkci a zvýší podíl dovozu. Podporu obnovitelných zdrojů Španělsko v důsledku ekonomického propadu a dluhové krize v minulých letech

Urychlovače a jaderný odpad – jak rozbít jádra nebezpečných aktinoidů

Hlavní, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, Věda a jádro kolem nás
Radioaktivní odpad je jedním z nejpalčivějších problémů jaderné energetiky. S toxické těžké kovy, které vyzařují nebezpečné neviditelné paprsky po tisíce let, si zatím příliš nevíme rady. Vědci však nezahálejí a stále přicházejí s novými možnostmi, jak jaderný odpad zpracovat, případně jej recyklovat a proměnit tak v novou surovinu. Uvádíme zde částečný přetisk článku z magazínu Třetí pól o dvou metodách, které mohou v případě širšího uplatnění velmi silně ovlivnit celou jadernou energetiku.  Budou urychlovače částic schopné spalovat vysoce aktivní odpad a současně vyrábět elektřinu? Splní se sen jaderné alchymie? Bude nezbytné ukládat jaderný odpad? V listopadu 2011 se uskutečnily zatím poslední protesty proti železniční a silniční přepravě kontejnerů CASTOR (Cask for Storage an