Úterý, Leden 22

Uzavírání JE a radioaktivní odpad

Definitivní uzavírání jaderných elektráren, jejich likvidace a také zprávy týkající se jaderného odpadu, tedy nakládání s ním a trvalá úložiště radioaktivního odpadu.

JE Vermont Yankee bude uzavřena do konce roku 2014

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Společnost Entergy oznámila, že koncem příštího roku přestane jaderná elektrárna Vermont Yankee vyrábět elektrickou energii a poté bude vyřazena z provozu. Pokračování provozu této jaderné elektrárny by podle společnosti nebylo ziskové. Společnost Entergy očekává odstavení jaderné elektrárny Vermont Yankee ve 4. kvartále roku 2014, přičemž přesný datum není stále stanoven. Elektrárna má jeden varný reaktor o výkonu 600 MWe, který byl spuštěn v listopadu 1972 a dodává téměř tři čtvrtiny spotřeby elektřiny státu Vermont v USA. Společnost přisuzuje rozhodnutí o uzavření této elektrárny mnoha faktorům, včetně vysokých nákladů na provoz jedno reaktorové elektrárny. Entergy, která investovala od roku 2002 do provozu elektrárny Vermont Yankee více než 400 milionů dolarů, poznamenala, že

V Sellafieldu začala demolice komínu prvního bloku zařízení Windscale

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Byly zahájeny práce na demolici 110 metrů vysokého komínu prvního reaktorového bloku Windscale, který v britském Sellafieldu sloužil k výrobě plutonia a v roce 1957 byl poškozen požárem grafitové aktivní zóny reaktoru. Tento komín je jedním ze dvou v Sellafieldu, které byly postaveny za účelem odvodu tepla z reaktorů, které provozovány výhradně k produkci zbraňového plutonia pro britský vojenský jaderný program. První reaktorový blok byl neopravitelně poškozen požárem, který propukl 10. října roku 1957 a byl uhašen až po několika hodinách. Většina uvolněných radioaktivních látek byla zachycena komínovým filtrem, ale část unikla a putovala ve formě oblaku napříč Británií. Tenkrát byla tato havárie považována za dosud nejhorší. Po požáru byly kontaminované filtry z komínu odstraněn

Americký odvolací soud přikazuje obnovení posudku lokality Yucca Mountain

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Podle amerického odvolacího soudu jednal regulační úřad Nuclear Regulatory Commission (NRC) nezákonně, když přerušil posuzování žádosti o licenci pro úložiště radioaktivního odpadu v lokalitě Yucca Mountain. Rozhodnutí odvolacího soudu pro District of Columbia bylo výsledkem soudního řízení vyvolaného skupinou žalobců, do níž se řadí státy Washington a Jižní Karolína a organizace a jednotlivci z těchto států. Žalobci usilovali o soudní příkaz, který by pravomocně urychlil obnovení průběhu posudku žádosti o licenci. V roce 2008 podalo americké ministerstvo energetiky (Department of Energy – DoE) žádost o vybudování trvalého úložiště vysoce radioaktivního odpadu pocházejícího z amerického jaderného průmyslu a vojenského sektoru. V roce 2009 se americká státní správa rozhodla opusti

Americké úložiště jaderného odpadu WIPP bylo rozšířeno

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Nový úsek, tvořený sedmi komorami pro ukládání radioaktivního odpadu, jediného fungujícího geologického úložiště na světě je připraven pro příjetí transuranového odpadu, který pochází z amerického obranného programu. Sedmý úsek projektu Waste Isolation Pilot Plant (WIPP) amerického Ministerstva energetiky byl schválen Ministerstvem životního prostředí Nového Mexika. Může tak být využit pro skladování odpadních materiálů z obranného sektoru, které jsou kontaminovány člověkem vyrobenými radioizotopy těžšími než uran. Joe Franco, manažer detašovaného úřadu Ministerstva energetiky, ocenil „včasné“ schválení nové skupiny komor, která začne být užívána ihned, jakmile se zaplní Úsek 6, který slouží jako současné skladiště odpadů. „Nový úsek bychom mohli začít užívat v srpnu,“ uvedl Fran

Japonsko založilo nový výzkumný ústav na vyřazování jaderných elektráren

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
V Japonsku vznikl nový výzkumný orgán, který by podle předpokladů mohl umožnit sjednocení mezinárodních zkušeností s vyřazováním jaderných elektráren. Plánuje se, že výzkumné zařízení bude stát nedaleko poškozené jaderné elektrárny Fukušima Dajiči. Mezinárodní výzkumný ústav pro vyřazování jaderných zařízení (The International Research Institute for Nuclear Decommissioning - IRID) byl oficiálně založen 1. srpna a v jeho čele stojí Hajima Jamana z jaderného výzkumného centra Univerzity v Kjóto. Hajima Jamana působí také jako předseda vládního výboru, který se zabývá středně a dlouhodobými opatřeními nutnými pro zajištění bezpečnosti po havárii jaderné elektrárny Fukušima Dajiči. Ve výzkumném centru bude spolupracovat okolo 500 odborníků ze 17 různých organizací jak z národních výzkumn

Úklid v Sellafieldu

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
V závodě Sellafield na severozápadě Anglie, specializovaného na vyřazování starých jaderných zařízení, probíhají zkoušky nových řezných a dekontaminačních metod. Jejich úkolem je rychlejší odklizení starého vybavení a uvolnění místa pro uskladnění "důležitého" odpadu. Pokud se tyto metody osvědčí, mohly by být použity v Sellafieldském zařízení na rozřezání stovek starých kontejnerů obsahujících vyhořelé palivové tyče z reaktorů Magnox. Kdyby šlo tyto kontejnery zmenšit, uvolněné místo by mohlo být použito pro mnohem důležitější projekt - vyčištění 60 let starého bazénu pro vyhořelé palivo z reaktorů Magnox první generace (First Generation Magnox Storage Pond - FGMSP). Odpovědný vedoucí bazénu FGMSP, Martin Leafe, uvedl, že dokončení likvidace kontejnerů je nezbytné pro zahájení p

Jaderná elektrárna Garoña oficiálně ukončila výrobu

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Španělská jaderná elektrárna Garoña byla o víkendu oficiálně uzavřena, čímž skončilo čtyřleté období nejistoty o jejím osudu. Jediný blok této jaderné elektrárny je varného typu a má výkon 446 MWe. Byl spuštěn v roce 1971 a po několika technických modernizacích by byl schopný pracovat do roku 2019, ale čtyři roky zpátky dala španělská vláda tomuto bloku povolení k provozu pouze do 5. července 2013. I přes změnu ve španělské vládě nežádal provozovatel této elektrárny, společnost Nuclenor, o prodloužení povolení k provozu a raději čekal na to, jak bude vypadat reforma španělského energetického sektoru, kterou nastínil nový ministr. Jednou z vyhlídek byl nový daňový režim zahrnující nové poplatky za výrobu elektřiny a použité jaderné palivo, které by elektrárnu Garoña stály každý ro

Nová ocel původem z Petrohradu umožní provozovat jaderné reaktory až 100 let

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Vědci z petrohradského Výzkumného ústavu konstrukčních materiálů Prometeus vypracovali novou značku oceli, která umožní zvýšit horní hranici pro dobu životnosti jaderných elektráren ze 60 na 100 let. 18. června to oznámil generální ředitel ústavu Alexei Oryščenko:„Zatímco Japonci a Američané nabízejí materiály, schopné vydržet až 80 let, naše reaktory zvládnou až stoletý provoz“. Jeho zástupce Georgij Karzov uvedl, že samotný reaktor je jedinou součástí jaderné elektrárny, kterou není možné nahradit. Nejdůležitější charakteristikami nového materiálu, které podmiňují jeho výjimečné vlastnosti, jsou velmi nízká koncentrace příměsí a vysoká odolnost vůči ionizujícímu záření. Kvality nového materiálu byly prostudovány nejprve na výzkumných reaktorech a na Kolské jaderné elektrárně. Karzov u

Jak se v Černobylu staví nový sarkofág

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Výstavba nového sarkofágu nad poškozeným čtvrtým blokem Černobylské jaderné elektrárny nabírá na obrátkách. Na vlastní oči se o tom přesvědčil zpravodaj Deutsche Welle Jevgenij Tejze. Stavba připomíná mraveniště: ať se člověk podívá kamkoli, všude jsou dělníci a technika. Několik stovek stavbařů pracuje téměř non-stop – na dvě směny po deseti hodinách. Ukrajinci, Rusové, Ázerbajdžánci, Němci, Francouzi, Turci, Italové a Filipínci. V tomto rachotícím babylonu si všichni výborně rozumějí díky řeči posunků a gest. Na první pohled se tato obří stavba ničím neliší od podobných rozsáhlých projektů. Kdyby neměl každý člověk na krku dozimetr a odevšad nebyla vidět silueta sarkofágu nad čtvrtým blokem, která je neslavně proslulá na celém světě, mohli bychom se domnívat, že tu staví nějaký ob

Veřejná debata o francouzském úložišti jaderného odpadu

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Přípravné práce zařízení pro dlouhodobé ukládání radioaktivního odpadu Cigéo v Bure ve Francii dosáhly konečné fáze, v rámci které proběhne veřejná debata. Francie, jejíž elektroenergetika stojí na jaderných základech již od 70. Let, nashromáždila během provozu svých jaderných zařízení asi 2700 metrů krychlových vysoce aktivního odpadu a 40000 metrů krychlových středně aktivního odpadu s obsahem dlouho existujících izotopů. Tyto radioaktivní odpady pocházejí z 99% z výroby elektrické energie, zbylé procento pak z různých výzkumných rektorů pro výrobu medicínských radioizotopů apod. Vhodná oblast pro zřízení podzemního úložiště jaderného odpadu byla nalezena u obce Bure, která leží na východ od Paříže na hranici departementů Meuse a Haute Marne. Po několikaletém studiu místního po