Pátek, Září 21

Uzavírání JE a radioaktivní odpad

Definitivní uzavírání jaderných elektráren, jejich likvidace a také zprávy týkající se jaderného odpadu, tedy nakládání s ním a trvalá úložiště radioaktivního odpadu.

Na Černobylu probíhá stavba nového úložiště pro vyhořelé palivo, získalo další licenci

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Ukrajinské úřady jaderného dozoru vydaly licenci na stavbu a provoz nového zařízení pro skladování jaderného odpadu na Černobylské jaderné elektrárně. Stavba dočasného úložiště, nesoucího název ISF-2, v současnosti probíhá, je určena ke krátkodobému skladování vyhořelých článků z Černobylu. Nová licence nahradí stávající povolení a umožní práci na výstavbě a náležitou přípravu ke konečnému schválení od jaderných úřadů, které má přijít po dokončení stavby. Úložiště buduje společnost Holtec International a financuje jej Evropská banka pro obnovu a rozvoj, dokončení je naplánováno na rok 2015. Vyhořelé palivové články z bloků 1-3 černobylské elektrárny zatím byly skladovány v bazénech přímo v reaktorových budovách a na stávajícím dočasném úložišti ISF-1. ISF-2 by měla poskytnout místo pr

Finové mají už teď dostatek peněz na jaderných účtech na likvidaci elektráren a řešení problému odpadu, chystají úložiště

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Finští provozovatelé jaderných zařízení si podle ministerstva práce a ekonomiky uložili do fondu na nakládání s vyhořelým palivem a likvidaci starých jaderných elektráren celkem 2,16 miliard eur (stav na konci roku 2012). Koncem roku 2011 ve Fondu pro nakládání s jaderným odpadem bylo necelých 2,1 miliard eur, zisk v roce 2012 činil přibližně 36 milionů dolarů (což je pokles oproti roku 2011, kdy činily příjmy Fondu 39 milionů eur). Tyto zisky byly investovány zpět do fondu. Ministerstvo odhaduje, že částka, kterou má nyní fond k dispozici, je dostatečná k řešení situace se stávajícím vyhořelým palivem a na likvidaci dnešních finských jaderných elektráren po uplynutí doby provozu. Poplatky od Fortum a Teollisuuden Voima Oyj (TVO) vyplacené do fondu mají pokrýt výdaje na naklád

Společnost AECL zvyšuje svůj odhad výše jaderného ručení

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Společnost Atomic Energy of Canada Ltd. (AECL) oznámila kanadské vládě, že jí odhadovaná výše finanční odpovědnosti za likvidaci jaderných zařízení a skladování použitého paliva vzrostla o dvě třetiny, tedy na 5,9 miliard dolarů. V polovině roku 2012 začala společnost AECL práci na své komplexní analýze odpovědnosti z provozu jaderných reaktorů, která proběhla v rámci programu o odpovědnosti za jaderné dědictví (Nuclear Legacy Liabilities Program – NLLP). Cílem této analýzy je svědčit o vysoké úrovni směrnic, které se týkají kanadského jaderného dědictví a jsou používány při likvidaci jaderných zařízení a skladování použitého paliva. Analýza se týká především kanadského výzkumného institutu Chalk River Laboratories, který spadá pod AECL. Poslední podobná analýza proběhla v roce 2005

Likvidační manévry na odstavených britských elektrárnách

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Proces vyjmutí paliva na prvním bloku rok odstavené elektrárny Oldbury vstoupil do hlavní fáze. Mezitím na další elektrárně Berkley pracovníci odmontovali tepelné výměníky, které budou nyní převezeny k recyklaci do Švédska. Něco málo přes rok po odstavení prvního bloku v Oldbury, ve kterém pracoval reaktor typu Magnox, tedy plynem chlazený reaktor s palivem ve formě kovového uranu, začala operace směřující k vyjmutí veškerého radioaktivního materiálu. Proces odebírání paliva bude probíhat 4 až 5 let. Vyjmutí paliva z místního druhého bloku, který byl odstaven v červnu 2011, započalo už v loňském roce a nyní je hotovo asi 16% prací. Společnost Magnox Ltd, která se souhlasem Úřadu pro likvidaci jaderných zařízení (NDA), provádí rozebírání elektrárny, informuje: „Hned jak skončil

Obce chtějí spravedlivé jednání o jaderných úložištích

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, V Česku
Starostové obcí a občanská sdružení z oblastí vybraných pro hledání hlubinného úložiště jaderných odpadů vyzývají ministra průmyslu a obchodu Martina Kubu (ODS), aby se zasadil o spravedlivé jednání s obyvateli dotčených oblastí. Výzvu "K hlubinnému úložišti férově" dnes předali na ministerstvu, kde ji přebral Kubův náměstek Pavel Šolc. ČTK o tom informoval Edvard Sequens z ekologického sdružení Calla. "Výzvu 123 starostů a 27 sdružení si převzal od zástupce starostů pan náměstek Šolc a slíbil, že se výzvě budou věnovat," řekl Sequens. Výzva je určena ministru Kubovi kvůli tomu, že jeho ministerstvo má v gesci činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která je za přípravu úložiště pro vyhořelé palivo z jaderných elektráren zodpovědná. Šolc podle ministerstva průmyslu a ob

Hesenský soud rozhodl, že vládní nařízení uzavřít německou JE Biblis po Fukušimě bylo protiprávní

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, Ve světě
Správní soud v Hesensku shledal, že německé federální ministerstvo životního prostředí jednalo protiprávně, když 18. března 2011 nařídilo s okamžitou platností uzavřít všechny bloky jaderné elektrárny Biblis. Státní úředníci tak uváděli do praxe dekret kancléřky Angely Merkelové, která po havárii na elektrárně Fukušima Dajiči vyhlásila tříměsíční moratorium na provoz všech německých reaktorů. Elektrárny, jejichž provoz byl zahájen v roce 1980 nebo dříve, měly být vypnuty již natrvalo. RWE nařízení uposlechla a blok Biblis-A ihned odstavila. Biblis-B v té době procházel plánovanou odstávkou. Společnost však trvá na tom, že elektrárny splňovaly všechny bezpečnostní požadavky německých provozovatelů a vláda neměla právo je vypínat, podala proto odvolání proti vládnímu dekretu u hesensk

Obce chtějí posílení svého postavení při rozhodování o úložištích

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, V Česku
Přijetí zákona, který by posílil postavení obcí, na jejichž území by mohlo vzniknout hlubinné úložiště radioaktivního odpadu, je hlavním bodem výzvy "K hlubinnému úložišti férově". Pod výzvu se zatím podepsalo 20 obcí a 14 občanských sdružení ze sedmi lokalit, kde stát zvažuje možné úložiště umístit. "Důvodem výzvy je přehodnocení dosavadního postupu ministerstva průmyslu, které se rozhodlo přestat brát ohled na názory obyvatel dotčených obcí a vrátilo se k silovému přístupu," řekl dnes novinářům Michal Šimůnek z občanského sdružení Za Radouň krásnější, jeden ze zástupců postižených lokalit. Podle zástupce ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Jiřího Slováka se ale ministerstvo od strategie hledání konsensu s dotčenými obcemi neodklonilo. "To musím jednoznačně vyvráti

Propad střechy nad černobylskou strojovnou nebude mít žádné závažné následky

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Ukrajinské úřady před několika dny oznámily, že se pod tíhou sněhu propadla konstrukce střechy a stěn strojovny čtvrtého bloku černobylské jaderné elektrárny a že nedošlo k žádnému úniku radiace. K propadu střechy došlo 12. února ve 14:03 místního času na protilehlé straně strojovny vzhledem k reaktorové budově, v oblasti, kde byla střecha opravena po poškození způsobeném při havárii v roce 1986. Propad střechy se nijak nepodepsal na stavu reaktoru ani jeho krytu, který jej chrání před vlivem počasí, uvedli správci elektrárny. Zhroucení přibližně 600 čtverečních metrů panelů stěn a konstrukce střechy bylo původně dáváno za vinu nahromaděné vrstvě sněhu. Vyšetřování má za 14 dní připravit zprávu o příčinách propadu střechy a likvidaci škod. Během nehody nedošlo k žádnému zraněn

Finsko možná bude mít druhé úložiště jaderného odpadu

Hlavní, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Společnost Posiva požádala koncem roku 2012 finskou vládu o licenci k výstavbě prvního hlubinného úložiště jaderných odpadů na světě. Situaci však komplikuje nový hráč na poli jaderných operátorů – požaduje část kapacity plánovaného úložiště na ostrově Olkiluoto. Nemáme místo, vzkazují majitelé Posivy, postavte si vlastní úložiště. Majitelé Posivy, elektrárenské společnosti TVO a Fortum, investovaly do výzkumu kolem hlubinného úložiště jaderných odpadů třicet let času a více než miliardu euro v investicích. Koncem roku 2012 se Posiva posunula o další krok blíže k výstavbě úložiště, když podala žádost o licenci na finské Ministerstvo práce a ekonomiky. Podle Posivy by vydání licence včetně připomínkovací procedury nemělo zabrat více než 2 roky, což by znamenalo zahájení výstavby v ro

Radioaktivní odpad cestuje po Evropě – letos už dvakrát

Hlavní, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Letos zatím v Evropě proběhly dva velké převozy radioaktivního odpadu. Z Itálie do Francie cestovalo vyhořelé palivo k recyklaci, zatímco jiné, již recyklované palivo, které prošlo vitrifikací (zatavením do skla), opustilo Velkou Británii a vrací se do země původu – Japonska. Oba převozy jsou součástí programu na dlouhodobé nakládání s vyhořelým jaderným palivem, které je vysoce radioaktivní a produkuje teplo. Při zacházení s ním je proto nezbytná nejvyšší opatrnost a jeho dlouhodobé uchování vyžaduje značně náročné postupy. Itálie i Japonsko si svůj jaderný odpad nechávají zpracovat. Přibližně 96% tvoří uran a plutonium, které lze recyklovat a použít k výrobě nových článků, zbylých 4% jsou vysoce radioaktivní odpad. Proces šetří přírodní zdroje a zpracovává odpad do podoby vhodn