Pátek, Březen 23

Uzavírání JE a radioaktivní odpad

Definitivní uzavírání jaderných elektráren, jejich likvidace a také zprávy týkající se jaderného odpadu, tedy nakládání s ním a trvalá úložiště radioaktivního odpadu.

Úklid v Sellafieldu

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
V závodě Sellafield na severozápadě Anglie, specializovaného na vyřazování starých jaderných zařízení, probíhají zkoušky nových řezných a dekontaminačních metod. Jejich úkolem je rychlejší odklizení starého vybavení a uvolnění místa pro uskladnění "důležitého" odpadu. Pokud se tyto metody osvědčí, mohly by být použity v Sellafieldském zařízení na rozřezání stovek starých kontejnerů obsahujících vyhořelé palivové tyče z reaktorů Magnox. Kdyby šlo tyto kontejnery zmenšit, uvolněné místo by mohlo být použito pro mnohem důležitější projekt - vyčištění 60 let starého bazénu pro vyhořelé palivo z reaktorů Magnox první generace (First Generation Magnox Storage Pond - FGMSP). Odpovědný vedoucí bazénu FGMSP, Martin Leafe, uvedl, že dokončení likvidace kontejnerů je nezbytné pro zahájení p

Jaderná elektrárna Garoña oficiálně ukončila výrobu

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Španělská jaderná elektrárna Garoña byla o víkendu oficiálně uzavřena, čímž skončilo čtyřleté období nejistoty o jejím osudu. Jediný blok této jaderné elektrárny je varného typu a má výkon 446 MWe. Byl spuštěn v roce 1971 a po několika technických modernizacích by byl schopný pracovat do roku 2019, ale čtyři roky zpátky dala španělská vláda tomuto bloku povolení k provozu pouze do 5. července 2013. I přes změnu ve španělské vládě nežádal provozovatel této elektrárny, společnost Nuclenor, o prodloužení povolení k provozu a raději čekal na to, jak bude vypadat reforma španělského energetického sektoru, kterou nastínil nový ministr. Jednou z vyhlídek byl nový daňový režim zahrnující nové poplatky za výrobu elektřiny a použité jaderné palivo, které by elektrárnu Garoña stály každý ro

Nová ocel původem z Petrohradu umožní provozovat jaderné reaktory až 100 let

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Vědci z petrohradského Výzkumného ústavu konstrukčních materiálů Prometeus vypracovali novou značku oceli, která umožní zvýšit horní hranici pro dobu životnosti jaderných elektráren ze 60 na 100 let. 18. června to oznámil generální ředitel ústavu Alexei Oryščenko:„Zatímco Japonci a Američané nabízejí materiály, schopné vydržet až 80 let, naše reaktory zvládnou až stoletý provoz“. Jeho zástupce Georgij Karzov uvedl, že samotný reaktor je jedinou součástí jaderné elektrárny, kterou není možné nahradit. Nejdůležitější charakteristikami nového materiálu, které podmiňují jeho výjimečné vlastnosti, jsou velmi nízká koncentrace příměsí a vysoká odolnost vůči ionizujícímu záření. Kvality nového materiálu byly prostudovány nejprve na výzkumných reaktorech a na Kolské jaderné elektrárně. Karzov u

Jak se v Černobylu staví nový sarkofág

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Výstavba nového sarkofágu nad poškozeným čtvrtým blokem Černobylské jaderné elektrárny nabírá na obrátkách. Na vlastní oči se o tom přesvědčil zpravodaj Deutsche Welle Jevgenij Tejze. Stavba připomíná mraveniště: ať se člověk podívá kamkoli, všude jsou dělníci a technika. Několik stovek stavbařů pracuje téměř non-stop – na dvě směny po deseti hodinách. Ukrajinci, Rusové, Ázerbajdžánci, Němci, Francouzi, Turci, Italové a Filipínci. V tomto rachotícím babylonu si všichni výborně rozumějí díky řeči posunků a gest. Na první pohled se tato obří stavba ničím neliší od podobných rozsáhlých projektů. Kdyby neměl každý člověk na krku dozimetr a odevšad nebyla vidět silueta sarkofágu nad čtvrtým blokem, která je neslavně proslulá na celém světě, mohli bychom se domnívat, že tu staví nějaký ob

Veřejná debata o francouzském úložišti jaderného odpadu

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Přípravné práce zařízení pro dlouhodobé ukládání radioaktivního odpadu Cigéo v Bure ve Francii dosáhly konečné fáze, v rámci které proběhne veřejná debata. Francie, jejíž elektroenergetika stojí na jaderných základech již od 70. Let, nashromáždila během provozu svých jaderných zařízení asi 2700 metrů krychlových vysoce aktivního odpadu a 40000 metrů krychlových středně aktivního odpadu s obsahem dlouho existujících izotopů. Tyto radioaktivní odpady pocházejí z 99% z výroby elektrické energie, zbylé procento pak z různých výzkumných rektorů pro výrobu medicínských radioizotopů apod. Vhodná oblast pro zřízení podzemního úložiště jaderného odpadu byla nalezena u obce Bure, která leží na východ od Paříže na hranici departementů Meuse a Haute Marne. Po několikaletém studiu místního po

Kewaunee odchází do důchodu

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
  Po téměř 40 letech provozu ukončila JE Kewaunee ve Wisconsinu produkci elektrické energie. V říjnu loňského roku společnost Dominion, provozovatel JE Kewaunee, oznámila, že do poloviny roku 2013 tuto elektrárnu uzavře. Následně informovala Komisi pro jadernou regulaci (Nuclear Regulatory Commission), že k ukončení činnosti dojde 7. května. Učinila tak poté, co pro své jaderné zařízení nenašla žádného kupce. Po vypnutí jediného tlakovodního reaktoru o výkonu 574 MWe, kterým elektrárna disponovala, naplánovala společnost Dominion její odpojení od sítě přesně o včerejší půlnoci. Kewaunee zahájila provoz v roce 1974 a v roce 2005 byla společnostmi Wisconsin Public Service a Wisconsin Power & Light prodána firmě Dominion za 220 milionů dolarů, zahrnující 36,5 milionu

Německo bude hledat nové místo pro úložiště

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
  Německo začne znova hledat místo pro hlubinné úložiště domácího radioaktivního odpadu. Federální a místní vlády a opozice uzavřely dohodu, která umožní nový proces zahájit. Federální ministerstvo životního prostředí oznámilo, že podle dohody, kterou zástupci všech zainteresovaných politických subjektů podepsaly 9. dubna, bude návrh zákona na vybudování nového úložiště co nejdříve předložen Bundestagu, dolní komoře německého parlamentu. Měl by být projednán před začátkem červencových parlamentních prázdnin. Podle návrhu vláda vytvoří 24-člennou komisi, která do konce roku 2015 sestaví a předloží seznam bezpečnostních a geologicko-zeměpisných požadavků. Průběh práce bude kontrolovat Bundestag, který na svých ramenou ponese zodpovědnost za jeho postup včetně jednotlivých prů

V průlivu La Manche našel filmový štáb dva sudy s radioaktivním odpadem

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
V Lamanšském průlivu u pobřeží Francie se podle všeho nacházejí stále ještě nepoškozené sudy s jaderným odpadem z 50. a 60. let 20. století. Vyplývá to ze záznamu televize ARD, který pořídila pomocí automatické ponorky nedaleko ostrova Alderney, závislého území britské koruny. Ekologové považují takto uskladněný toxický odpad za časovanou bombu, neboť radioaktivita může proniknout do potravního řetězce. Vlády naopak nebezpečí odmítají s tím, že jde o slabě či středně radioaktivní materiál. Filmový štáb v hloubce 124 metrů nalezl dva sudy s odpadem. Británie vhazovala jaderný odpad do vod Lamanšského průlivu a severního Atlantiku až do roku 1982, většinou šlo o radioaktivní materiál z nukleárního zařízení v Sellafieldu. Proláklina Hurd Deep u Alderney patřila mezi nejoblíbenější míst

Na Černobylu probíhá stavba nového úložiště pro vyhořelé palivo, získalo další licenci

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Ukrajinské úřady jaderného dozoru vydaly licenci na stavbu a provoz nového zařízení pro skladování jaderného odpadu na Černobylské jaderné elektrárně. Stavba dočasného úložiště, nesoucího název ISF-2, v současnosti probíhá, je určena ke krátkodobému skladování vyhořelých článků z Černobylu. Nová licence nahradí stávající povolení a umožní práci na výstavbě a náležitou přípravu ke konečnému schválení od jaderných úřadů, které má přijít po dokončení stavby. Úložiště buduje společnost Holtec International a financuje jej Evropská banka pro obnovu a rozvoj, dokončení je naplánováno na rok 2015. Vyhořelé palivové články z bloků 1-3 černobylské elektrárny zatím byly skladovány v bazénech přímo v reaktorových budovách a na stávajícím dočasném úložišti ISF-1. ISF-2 by měla poskytnout místo pr

Finové mají už teď dostatek peněz na jaderných účtech na likvidaci elektráren a řešení problému odpadu, chystají úložiště

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Finští provozovatelé jaderných zařízení si podle ministerstva práce a ekonomiky uložili do fondu na nakládání s vyhořelým palivem a likvidaci starých jaderných elektráren celkem 2,16 miliard eur (stav na konci roku 2012). Koncem roku 2011 ve Fondu pro nakládání s jaderným odpadem bylo necelých 2,1 miliard eur, zisk v roce 2012 činil přibližně 36 milionů dolarů (což je pokles oproti roku 2011, kdy činily příjmy Fondu 39 milionů eur). Tyto zisky byly investovány zpět do fondu. Ministerstvo odhaduje, že částka, kterou má nyní fond k dispozici, je dostatečná k řešení situace se stávajícím vyhořelým palivem a na likvidaci dnešních finských jaderných elektráren po uplynutí doby provozu. Poplatky od Fortum a Teollisuuden Voima Oyj (TVO) vyplacené do fondu mají pokrýt výdaje na naklád